Denna webbplats uppdateras inte längre.
Boende
Bildgalleri
Entrépriser
Länkar
Program
Senaste nytt

Progr 95-142015-11-13

Det är fantastiskt att notera det stora intresse som visats på Facebook och här på vår egen hemsida för Gumboda Hed och vår årliga fest. Och att Gumboda Hed har en lång historia som populär festplats är ju allmänt känt sedan länge.
Tyvärr måste vi nu komma med ett tråkigt budskap. Gumboda Hed-föreningen har beslutat att upplösa sig själv och lägga ner den årliga festen. Flera av de ingående föreningarna har haft svårt att få fram funktionärer och sponsorer och har därför valt att hoppa av. Därför blev det logiska beslutet att helt enkelt lägga ner hela verksamheten.
Detta känns förstås tråkigt efter en 20-årig era med populära fester varje år, 1995-2015. Kanske nu någon annan gruppering eller förening känner sig manad att ta över? I så fall är ni välkomna, traditionen med en årlig fest på Gumboda Hed är ju inarbetad.
Till sist vill jag rikta ett stort tack till alla som genom alla år hjälpt till med att ordna den årliga festen.
Vad som nu händer med vår hemsida vet jag inte i nuläget, kanske någon vill fortsätta att marknadsföra Gumboda Hed som festplats och kulturbärare?


Ordförande i den avgående styrelsen för Gumboda Hed-föreningen.

När du behöver hjälp med flyttstädning i Skellefteå eller övriga Västerbotten, kontakta jourstadsverige.se.
© Gumbodahed.se